Máy chế biến thực phẩm

Máy Chế Biến Thực Phẩm

Máy tráng bánh đa tròn 800cái/h

Máy Chế Biến Thực Phẩm

Máy nướng bánh đa 500cái/h

Máy Chế Biến Thực Phẩm

Máy làm phở tươi công suất 250kg/h

Máy Chế Biến Thực Phẩm

Máy bánh tráng công suất 200kg/h

Máy Chế Biến Thực Phẩm

Khuôn ép đậu phụ

Máy Chế Biến Thực Phẩm

Máy phở mini công suất 30kg/h

Máy Chế Biến Thực Phẩm

Máy vo gạo 150kg

Máy Chế Biến Thực Phẩm

Máy làm bún tươi 300kg – 500kg/h

Máy Chế Biến Thực Phẩm

Máy vắt bột công suất 400kg/h

Máy Chế Biến Thực Phẩm

Nồi hấp đa năng

Máy Chế Biến Thực Phẩm

Nồi nấu rượu 100kg

Máy Chế Biến Thực Phẩm

Máy làm mỳ quảng công suất 200kg/h

Máy Chế Biến Thực Phẩm

Máy bánh hỏi

Máy Chế Biến Thực Phẩm

Nồi cháo đa năng

Máy Chế Biến Thực Phẩm

Máy nấu phở đa năng

Máy Chế Biến Thực Phẩm

Tủ cơm 150kg gạo